Netwerken

'Samen sterker voor onderwijskwaliteit'


Netwerken helpen professionals in het onderwijs bij de uitoefening van hun vak. Een netwerk is een interessante, leerzame én leuke manier om deskundigheid te vergroten, aanpak van andere professionals te horen en daar vervolgens zelf voordeel van te hebben binnen de eigen school. VBS brengt voortdurend betrokkenen in het onderwijs samen en verbindt doelgroepen. Soms eenmalig, soms via gestructureerde bijeenkomsten.

Actieve netwerken zijn:
  • Directienetwerk eenpitters.
  • P&O netwerken voor po en vo.
De netwerken bestaan uit tien tot vijftien deelnemers en komen ongeveer vijf maal per jaar bijeen.

Aan de orde komen actuele onderwerpen, ontwikkelingen en praktijkcases. Deelnemers bepalen zelf de onderwerpen en zijn sparringpartner voor elkaar over personele en beleidsmatige vraagstukken. Op verzoek is er een gastspreker aanwezig en / of wordt een gezamenlijke studiedag georganiseerd. 
VBS faciliteert en draagt zorg voor het voorzitterschap van de netwerken.

In de agenda vindt u actuele data.

Heeft u interesse aan te sluiten of denkt u aan een netwerk in uw eigen regio? De praktijk heeft geleerd dat vanaf zes scholen het rendement het hoogste is maar andere vormen zijn ook mogelijk. 


 


Anita Kuiper, assistent netwerkregisseur
070 - 331 52 39
akuiper@vbs.nl