Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Diversiteit, vernieuwing, samenwerking en eigenheid in het onderwijs

VBS is een netwerkorganisatie voor diversiteit, eigenheid en samenwerking in het onderwijs. Ze geeft ruimte aan eigentijds leren en onderwijsvernieuwing. Ze verbindt alle betrokkenen en is pleitbezorger van hun belangen.

Vanaf 1 januari is VBS van start gegaan met een nieuwe directie: Koen Groeneveld en Edward Moolenburgh. Wie zijn zij?

Lees meer...

Gratis eerstelijns advies voor VBS-leden

070 331 52 15
(ma t/m vr, 9.00-13.00 uur)

of per mail
helpdesk@vbs.nl

 

Meer info

Koen_Groeneveld

Koen Groeneveld
directeur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 222 215 35

Maatwerkdiploma voor leerlingen voortgezet onderwijs

De VO-raad pleit voor een officieel maatwerkdiploma voor leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs. Het idee dat leerlingen hun diploma halen op het niveau van hun slechtste vak is niet meer van deze tijd. VBS vindt dat met uitvoering van dit idee de diversiteit in het onderwijs beter tot zijn recht komt en roept betrokken partijen op dit plan op korte termijn uit te werken.

Rol onderwijs in aanpak radicalisering

Het Ministerie van OCW ondersteunt scholen om radicalisering  aan te pakken. Hiertoe zijn zes concrete acties in gang gezet. In Europees verband hebben de ministers van Onderwijs scholen opgeroepen de basiswaarden van Europa blijvend en versterkt te onderwijzen ten behoeve van een maatschappij waarin iedereen meetelt.

Lees meer...

Onderwijs als basis voor een maatschappij vrij van terreur

De Europese ministers van Onderwijs roepen in een gezamenlijke verklaring op de basiswaarden van Europa blijvend en versterkt te onderwijzen ten behoeve van een maatschappij waarin iedereen meetelt. Respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid (ook van meningsuiting), democratie, gelijkheid, rechtszekerheid en respect voor mensenrechten, zijn de gezamenlijke waarden van Europa. Een Europa waarin geen plaats is voor discriminatie, maar waarin pluriformiteit, solidariteit en tolerantie centraal staan. VBS onderschrijft deze verklaring en vraagt hier in ECNAIS-verband aandacht voor.

Lees meer...

Toolkit internationalisering primair onderwijs

Speciaal voor bestuurders, schoolleiders en coӧrdinatoren internationalisering in het basisonderwijs hebben de PO-Raad en EP-Nuffic een Toolkit internationalisering samengesteld. Deze digitale toolkit, met veel nuttige linkjes, helpt bij het vormgeven van internationalisering op de basisschool.

Lees meer...

Controlescholen pilot tweetalig onderwijs gezocht

Scholen die meedoen aan de pilot tweetalig primair onderwijs bieden 30-50 procent van de onderwijstijd in het Engels aan. Tijdens de pilot wordt onderzoek gedaan om vast te stellen wat de effecten van dit programma zijn op de leerlingen. De onderzoekers zoeken nog scholen die willen bijdragen aan dit onderzoek, door als controleschool te fungeren. Daar staat een financiële vergoeding tegenover van €1000.

Lees meer...

Subsidie opleiding bewegingsonderwijs

Vanaf 1 juli 2015 kunnen leerkrachten in het primair onderwijs subsidie aanvragen voor het volgen van de post-initiële leergang bewegingsonderwijs. Hiermee kunnen leraren hun brede bevoegdheid halen en bewegingsonderwijs geven aan leerlingen van groep 1 tot en met 8. De subsidie bedraagt maximaal € 3500 en is beschikbaar van 2015 tot en met 2018. Voor voorwaarden en aanvragen zie de informatie over de Lerarenbeurs op de website van DUO.

Aanvragen Lerarenbeurs 2015

Van 1 april tot 1 juli 2015 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. Ook intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers komen in aanmerking voor de Lerarenbeurs. De beurs bestaat uit twee subsidies.

Lees meer...