typical viagra dosage viagra generic canadian pharmacy viagra generic cheap viagra viagra 200mg buy cheap viagra internet

free templates joomla
  • Onderwijscao's luiden nieuw tijdperk in

    De nieuwe cao's voor het primair en voortgezet onderwijs zijn van kracht. Voor beide cao's geldt dat alle betrokkenen een modernere collectieve regeling van de arbeidsvoorwaarden in de sector nastreefden. Te begrijpen, in het Nationaal Onderwijsakkoord ligt immers sterk de nadruk op de professionalisering van leraren en schoolleiders en op een doorontwikkeling van de school als lerende organisatie.

    Lees meer...

Gratis eerstelijns advies voor VBS-leden

070 331 52 15
(ma t/m vr, 9.00-13.00 uur)

of per mail
helpdesk@vbs.nl

 

Meer info

Jacob_Bax

Jacob Bax

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Actueel

Minder geschorste en verwijderde leerlingen in voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn in het schooljaar 2013-2014 minder leerlingen geschorst of verwijderd. Het aantal leerlingen dat voor kortere tijd van het onderwijs werd geschorst, nam af met 10 procent ten opzichte van het vorige schooljaar. Het aantal verwijderde leerlingen daalde met ongeveer 7 procent. Een en ander blijkt uit meldingen van vo-scholen aan de Inspectie van het Onderwijs. Meer informatie en een factsheet vindt u hier.

Website VO2020.nl gelanceerd

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen voor ondersteuning, best practices, handige instrumenten, inspiratie en informatie terecht op www.vo2020.nl.
VO2020 staat voor eigentijds, toekomstbestendig voortgezet onderwijs. Steeds meer scholen zoeken naar mogelijkheden om meer maatwerk te bieden. Schoolleiders en bestuurders geven aan graag te willen leren van de ervaringen van anderen. VO2020.nl, een initiatief van de VO-raad, is een van de middelen die wordt ingezet om scholen daarin te ondersteunen.

Flexibilisering onderwijstijd

Ouders zijn tevreden over de flexibilisering van onderwijstijd. Leerlingen en scholen zijn dit ook. Maar een harde voorwaarde voor een vervolg is dat de school goed is, met goede schoolleiders, leraren en kwaliteitszorg. Aldus de reactie van staatssecretaris Dekker op de monitor flexibilisering onderwijstijd. Kern voor Dekker van voortgaande flexibilisering is hoe tegemoet te komen aan de wensen van ouders en anderen, en ook de kwaliteit van het onderwijs te borgen.

Lees meer...

Goedkoper Licht en geld over voor ander onderhoud

Met Goedkoper Licht hoeft de school niet zelf te investeren, draagt u bij aan een goed (binnen)klimaat én bespaart u op de energierekening. En dat is fijn. Want al staat het onderhoud van verlichting in het meerjarenonderhoudsplan, door Goedkoper Licht kunt u deze reservering ook inzetten voor andere onderhoudsactiviteiten.

Lees meer...

Advies Onderwijsraad initiatiefwet doeltreffender onderwijstoezicht

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel dat beoogt het onderwijstoezicht doeltreffender te regelen. De raad concludeert dat kwaliteit verder reikt dan deugdelijkheid. De inspectie moet wel duidelijker onderscheid maken tussen toezicht op naleving van wettelijke voorschriften enerzijds en kwaliteitsbevordering anderzijds.

Lees meer...

Voorlichting wet- en regelgeving

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht en voor de kerstvakantie zijn ook de teksten voor de nieuwe cao PO gepubliceerd. Wat is er voor u veranderd? VBS brengt het voor u in kaart met een aantal voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten. 

Lees meer...

Geld bestuursakkoord beschikbaar

In hun brief aan Tweede Kamer van 27 augustus 2014 hebben de bewindslieden van OCW een toelichting gegeven op de bestuursakkoorden voor de verschillende onderwijssectoren. Voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo lopen deze investeringen op tot structureel €1,2 miljard per jaar.

Lees meer...